elfCLOUD - Rekisteriseloste

Viimeisin versio tästä rekisteriselosteesta on saatavilla osoitteessa https://secure.elfcloud.fi/fi_FI/contact/register_info/.

Asiakas- ja käyttäjärekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste elfcloud.fi:n asiakas- ja käyttäjärekisterin tarkoituksesta ja säännöistä.

1 Rekisterinpitäjä

Nimi: elfCLOUD (Y-tunnus / Business ID FI23540122)

Osoite: Hiltusentie 23 A 1, 90620 OULU, Finland

Muut yhteystiedot: support@elfcloud.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Tuomas Tonteri

Osoite: elfCLOUD, Hiltusentie 23 A 1, 90620 OULU, Finland

Muut yhteystiedot: support@elfcloud.fi

3 Rekisterin nimi

elfcloud.fi asiakas- ja käyttäjärekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä ylläpidetään elfcloud.fi-verkkopalveluun liittyvien käyttäjä- ja asiakassuhteiden hoitamiseksi. Rekisterin tarkoituksena on elfcloud.fi-palvelun käyttäjien ja asiakkaiden nimi- ja yhteystietojen yksilöivä tallentaminen, jotta palvelun tuottamiseen liittyvät velvoitteet ja yhteydenpito palvelun käyttäjiin ja asiakkaisiin mahdollistuu.

5 Rekisterin tietosisältö

Henkilöistä tallennetaan elfcloud.fi:n asiakas- ja käyttäjärekisteriin seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, tietoturvallinen salasanatiiviste, puhelinnumero sekä käyttäjäkohtaisia asetustietoja, kuten käyttöliittymän kielivalinta ja uutiskirjeen tilaamistieto. elfcloud.fi-palvelun yleisiä käyttötietoja (aikaleimat, tapahtumatyypit) kerätään käyttäjätietueiden yhteydessä asiakkaalle tuotettavia raportteja ja lokitietoja varten sekä tilastollisena summatietona palvelun yleistä kehittämistä varten.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas- ja käyttäjärekisterin tiedot kerätään pääsääntöisesti käyttäjiltä itseltään tai vaihtoehtoisesti asiakasyrityksen pääkäyttäjältä tunnusluonnin yhteydessä. elfcloud.fi-palvelun käytöstä syntyviä tilastotietoja tallennetaan rekisterin yhteydessä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Kuitenkin, mikäli EU/ETA-alueella sijaitsevia elfcloud.fi-palvelimia käytetään EU/ETA:n ulkopuolisista maista, esitetään tunnistautuneen käyttäjän asiakastilin tietoja tämän Internet-selaimessa suojatun yhteyden alaisuudessa. EU/ETA:n ulkopuoliset elfcloud.fi-palveluinstanssit käyttävät erillisiä paikallisia rekistereitään.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisterin tietoja ei säilytetä eikä käsitellä manuaalisena aineistona.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Fyysinen pääsy elfcloud.fi-palvelinympäristöön on estetty ulkopuolisilta. Tietoturvasta huolehditaan palveluntarjoajan taholta aktiivisesti. Palvelun tietoturva testataan säännöllisesti tietoturva-asiantuntijoiden toimesta. Palvelun käyttäjät saavat pääsyn vain omiin ja asiakkaan pääkäyttäjät asiakastilin käyttäjätietoihin. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä tietojen julkinen selailu ole mahdollista. Palveluntarjoajan henkilöstöstä ja alihankkijoista tietoihin saavat pääsyn vain asiakaspalvelutehtävissä tietoja tarvitsevat salassapitosopimuksen allekirjoittaneet henkilöt.

Päivitetty

Rekisteriselostetta on päivitetty 5. heinäkuuta 2012.

Nimimuutos elfcloud.fi / elfCLOUD tehty 9.11.2012.

Postiosoite muutettu ja englanninkieliset perustiedot lisätty 2.5.2015.

Postiosoite muutettu 17.5.2017.


B2B-suoramarkkinointirekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste elfcloud.fi:n yrityksille kohdennetun B2B-suoramarkkinointirekisterin tarkoituksesta ja säännöistä.

1 Rekisterinpitäjä

Nimi: elfCLOUD (Y-tunnus / Business ID FI23540122)

Osoite: Hiltusentie 23 A 1, 90620 OULU, Finland

Muut yhteystiedot: support@elfcloud.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Tuomas Tonteri

Osoite: elfCLOUD, Hiltusentie 23 A 1, 90620 OULU, Finland

Muut yhteystiedot: support@elfcloud.fi

3 Rekisterin nimi

elfcloud.fi B2B-suoramarkkinointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä ylläpidetään elfcloud.fi-verkkopalveluun liittyvää yrityksille kohdennettua suoramarkkinointia varten. Kaikissa rekisterin perusteella lähetetyissä sähköpostiviesteissä on mahdollisuus välittömään jakelulistalta poistamiseen.

5 Rekisterin tietosisältö

Yritystietoihin liittyvistä henkilöistä tallennetaan rekisteriin yritystoimintaan liittyvät nimi-, osoite- sekä yhteystiedot, tehtävänimike.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas- ja käyttäjärekisterin tiedot kerätään käyttäjiltä itseltään elfcloud.fi-uutiskirjetilauksina sekä B2B-rekisteritoimittajilta tehtyinä rekisteriostoina. B2B-suoramarkkinointirekisteriin on tuotu Asiakasvalinta.fi (7/2013) sekä Markkinointirekisteri.fi (8/2013) -palveluista ostettuja yritysten ja yrityksissä toimivien päättäjien tietoja.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta viranomaisten määräyksistä johtuvia luovutuksia.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Kuitenkin, mikäli EU/ETA-alueella sijaitsevia elfcloud.fi-palvelimia käytetään EU/ETA:n ulkopuolisista maista, esitetään tunnistautuneen käyttäjän asiakastilin tietoja tämän Internet-selaimessa suojatun yhteyden alaisuudessa. EU/ETA:n ulkopuoliset elfcloud.fi-palveluinstanssit käyttävät erillisiä paikallisia rekistereitään.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisterin tietoja ei säilytetä eikä käsitellä manuaalisena aineistona.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Fyysinen pääsy elfcloud.fi-palvelinympäristöön on estetty ulkopuolisilta. Tietoturvasta huolehditaan palveluntarjoajan taholta aktiivisesti. Palvelun tietoturva testataan säännöllisesti tietoturva-asiantuntijoiden toimesta. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä tietojen julkinen selailu ole mahdollista. Palveluntarjoajan henkilöstöstä ja alihankkijoista tietoihin saavat pääsyn vain asiakaspalvelutehtävissä tietoja tarvitsevat salassapitosopimuksen allekirjoittaneet henkilöt.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti postitse ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti postitse ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, tietoonsa tulleen ja käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Päivitetty

Rekisteriselostetta on päivitetty 25. tammikuuta 2014.

Postiosoite muutettu ja englanninkieliset perustiedot lisätty 2.5.2015.

Postiosoite muutettu 17.5.2017.